Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Сграда на TNT, София / 2004
РЗП - 1 738.80 м2 / Проект 2004 г.

Възложител: Линднер България
Проектант: АБД
Фази: идеен, технически проект

Проекта обхваща: общ план на имота с необходимата организация на движението, разполагане на постройките, вътрешно функционално разпределение на сградните тела и идеен външен образ.

Стремежът е пестеливият индустриален архитектурен образ на корпоративната многофункционална сграда да представи по подходящ начин ТНТ пред публиката.

Основни водещи принципи на концепцията са били дълготрайността на материалите, износоустойчивостта и лесната подръжка.

Предвид сложните взаимоотношения с клиенти и посетители външното пространство е сепарирано на няколко зони:
      - входно-изходна зона с КПП,
      - паркинг служебни коли,
      - паркинг за посетители,
      - терен за маневриране и подход на товарни коли към складовата част,
      - обходна зона към външни гишета и получаване пратки.

Сградата се състои от два обема, свързани с преход. С лице към входа е разположена офисната част, която има на челната фасада служебен вход и вход рецепция, на западната фасада е гише за обработка на клиенти с коли, на източната – вход за кафе, вход тоалетен възел.

В дъното на имота се разполага оперативно-складовата част за обработка на пратки. Тя представлява хале с 4 дебаркадера с регулируема височина за по-големи камиони и 2 входа с рампа за ванове и леки коли на източана фасада, а на южна фасада има 2 входа за получаване на пратки с паркоместа за леки коли. Функционалното разпределение е гъвкаво и се променя в зависимост от нуждите за опериране, като съответните инсталации следва да обезпечат тази гъвкавост. В западната част на халето се разполагат стелажи, а в източната – гъвкава поточна линия за сепариране и обработка на пратки с рентгенов апарат в единия край.

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
Created by ICYGEN