Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Жилищна сграда, Варна / 2009
Площ - 1 439 м2; Проект - 2009 г.

Инвеститор: Сан Про 2000
Проектант: АБД
Фази: вариант идеен проект

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
Created by ICYGEN