Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Еърпорт Лоджистик Парк, Пловдив / 2008
Площ - 44 080 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Амфора Кепитъл ООД
Проектант: АБД
Фази: обемно-устройствени проучвания

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
Created by ICYGEN