Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Сграда 2 от Бизнес Парк Варна / 2008
Площ - 63 544 м2; Проект - 2008 г.

Инвеститор: Бизнес Парк Варна
Проектант: АБД
Фази: проучвания, идеен проект

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
Created by ICYGEN