Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Етажен паркинг Р1 от Бизнес Парк София / 2003
РЗП – 30 833.50 м2 / Проект – 2003 г.

Инвеститор: Бизнес Парк София
Възложител: Линднер България
Проектант: ЕТ Димитър Димитров
Фази: идеен, технически и работен проект

Номинация

Категория "Обществени сгради с бизнес предназначение"
Национален конкурс СГРАДА НА ГОДИНАТА 2005

Сградата е първият многоетажен паркинг с отворени фасади в България.

Концепиран е въз основа на немския опит в изграждането на етажни паркинги, обслужващи бизнес сгради.

Развит е на 10 нива – 2 полуподземни, партер, 6 надземни и покрив, който също се използва за паркиране. Обслужва се от изнесени на фасада 2 стълбищни клетки с асансьори.

Всеки етаж е решен на две полунива. Използвани са 2 двупосочни вътрешни рампи, съединяващи полунивата, които служат за изкачване и спускане на автомобилите.

Площите за паркиране са изпълнени с полиуретанова настилка върху полирана бетонна плоча.

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
Created by ICYGEN