Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Бизнес център Цариградско шосе, София / 2006
РЗП 31 810 м2 / Проект 2006 г.

Възложител: Строй-Консулт
Проектант: АБД
Фази: предварителни проучвания

Сградата е разположена в територия, която се развива интензивно и към която са насочени нови инфраструктурни и инвестиционни проекти. След изграждане на новия диаметър на метрото в посока към модернизираното летище, районът ще се превърне в атрактивно място за обитаване и обществени услуги.

Имота е в непосредствена близост до бул. Цариградско шосе – пътна артерия, свързваща двата най-големи града в България – и е ориентиран с тясната си страна към него, което дава възможност за странично експониране на дългите фасади, възприемани най-добре от преминаващите автомобили.

Основната насока в развитието на обемно-устройственото решение, предложено в тази разработка, е търсене на образ, съответстващ на важността на местоположението, който същевременно маркира структура, позволяваща комфортното разполагане на функциите, предвидени от Възложителя.

За целите на настоящите проучвания са приети устроствени показатели, характерни за района – плътност 60%, Кинт 3,5, озеленяване 30%, кота корниз 24 м. Поради голямата денивелация на терена се образува стъпалообразно слизане в посока североизток, което дава възможност за откриване на използваеми офисни площи.

Основните подходи към сградата са два – от обслужваща локала от югозапад, успоредна на връзка към пътен възел на бул. Цариградско шосе, и другия от североизток, на около 12 м по-ниско, от бъдеща обслужваща улица, свързваща комплекса на Тойота с предстоящото развитие на бул. Универсиада. Развити са автомобилни връзки към сградата и през нея.

Поради малкия фронт на застрояване се предлага оформянето на вътрешен двор, основно на ниво -1, около който да се организират заведения за хранене и шоуруми, с възможност за нарастване на структурата в пасаж, успореден на булеварда, при последващо усвояване на територията в посока изток с още две тела върху съседен имот с размер около 10 декара.

Малкият фронт на застрояване предлага и композиционни възможности за развитие на сградата във височина, като от значение са страничните силуети. Наблегнато е на маркирането на светлинната кула с площ от 25 м2 (разрешен архитектурен елемент извън ограниченията на кота корниз), подкрепена от издължените и извити линии на страничните фасади.

За фасадни материали се предлага съчетанието от дървена облицовка (HPL или фурнир върху композитни плоскости), вълнообразна ламарина по брюстунгите на ивичните прозорци и облицовка тип Еталбонд по греди и колони. Кулата е маркирана като част от структурата на сградата, на последно остъклено ниво позволява организирането на мокър бюфет към покрив-тераса, а на следващото ще се разположи обзорна площадка, от която ще се разкрие невероятен изглед към планината и София. Също там виси на стоманени въжета матов стъклен цилиндър, който в двата края ще бъде осветен отвътре със светодиодни прожектори, позволяващи плавен преход между цветовете и създаващи запомнящ се образ заедно с лъча на прожектор, насочен право нагоре във вечерните часове. По късите фасади в образа се вписват евакуационни стълби и наклонени навън окачени фасади.

Структурата на сградата се състои от 3 тела – две кули с централно разположено ядро и междинно свързващо тяло с евакуационна стълба и различно формирани етажи, върху които се разполагат и озеленените покриви-градини – единствения начин да се изпълни изискването за процент озеленяване, в същото време позволяващи ефективно естествено осветяване на площите.

Изключителната ефективност на схемата, предложена от нас, предлага следните предимства:
- много нисък процент общи части, което позволява висока рентабилност
- гъвкавост на етажните разпределения при различни конфигурации – това се постига с двоен инсталационен под и метален бандрастерен окачен таван, съобразяват се шпросите на дограмата с разполагане на бандовете на тавана така, че да могат да се изпълнят гипскартонни стени в съответствие с основния модул от 1,30 – позволява размери стаи от 2,60 м, 3,90 м, 5,20 м, 6,50 м и т.н.
- прибиране на цялото обслужване в централното ядро – тоалетни и кухненски боксове, вертикални магистрали, стълбище, асансьори, техническо помещение, етажно фоайе – това освобождава периферията за гъвкаво офисно пространство
- разделяне на офисните площи на модули, като всеки модул получава отделен вход, толетни възли, кухненски бокс и възможност за различно оформяне на офисното пространство. Модулността позволява да се отговори на изискванията на пазара както за малки и средни офиси (150-350 м2), така и за корпоративни офиси по няколко хиляди м2 чрез обединяване на модулите.

Следващото голямо предимство на схемата е използването на подземните нива за паркиране, като не се губят площи за рампи. Паркинг етажите са разположени на полунива, съединени чрез рампи в зоната на паркиране, слизането и качването се извършва чрез кръгово движение между двете успоредни улици. Необходимостта от толкова паркоместа е очевидна – на един служител средно се определя около 10 м2 площ, а повече от половината служители ползват автомобили.

Възможно е нарастване на паркинг нивата надолу, възможно е също така преобразуване на паркинга в складове, така необходими на някои фирми в близост до офиса.

Считаме, че така структурирана, сградата би могла да удовлетвори конкретните изисквания на Възложителя с незначителни трансформации, но което е по-важно, тя може да му служи ефективно в целия период на експлоатация поради гъвкавото оформяне на пространствата и инсталациите, които разработката предлага.

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
Created by ICYGEN