Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Логистичен Център Варна / 2006
РЗП 65 230 м2 / Проект 2006 г.

Инвеститор: Уайн Селект / Леденика
Проектант: АБД
Фази: предварителни проучвания

Целта на контрактуваните проучвания бе да се установи възможността за поетапно изграждане на логистичен център за обработка на товари със складови, офисни, търговски и обслужващи площи върху имот от около 30 декара. Поради наличните сгради на терена на винзавод "Димят", които понастоящем се ползват от наематели, се предложи такава схема на етапно строителство, която позволява преместване на наематели във вече готови сгради и разрушаване на освободените.

Основен обем са складовете на три нива - сутерен , партер и първи етаж, около които е организиран достъп с ТИР-ове и лекотоварни коли, места за изчакване, дебаркадер, батерии от товарни асансьори за обслужване на трите нива.

По лицето на имота се разполагат офисните сгради с гребеновидна форма, между тях - търговски и обслужващи площи. От източна страна е предложена мултифункционална зала с възможности за организиране на изложения.

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
Created by ICYGEN