Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
БНБ, ул. Московска, София / 1995
РЗП - 2 446.00 м2 / Проект - 1995 г.

Възложител: Българска Народна Банка
Проектант: арх. Димитър Димитров
Фази: предварителни проучвания, идеен проект

Сградата е разположена на престижно място в центъра на София, зад Националната художествена галерия. Обектът е паметник на културата  Бе закупен от Българска народна банка за целите на разполагане на администрацията на управление „Банков надзор” след направено заснемане, изследване и зониране на централната сграда на Българска народна банка на пл. Ал. Батенберг, което доказа необходимостта от нови площи за административно обслужване, включително поради несъстоялото се проектиране и изграждане на единен комплекс на Централната банка на терена срещу сградата на Булбанк.

Извършените концепиране и предпроектни проучвания бяха съобразени с нуждите на БНБ. Усвоена бе за кафе и рекреация терасата по североизточната фасада. На ниво идеен проект бе извършено съгласуване с Института по паметниците на културата.

По-нататъшното проектиране бе осъществено от фирма Монолит-3 под ръководството на арх. Стефанова и арх. Станчев.

Реставрацията на фасадите бе извършена с качествени материали. Особено допринесе за новия завършен вид ефектното фасадно осветление.

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
Created by ICYGEN