Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Бизнес Парк Варна / 2005
Площ на имота - 61 000 м2 / Проект 2005 г.

Инвеститор: Бизнес Парк Варна АД
Проектант: АБД
Фази: обемно-устройствени проучвания, идеен и технически проект

Бизнес Парк Варна е първият мултифункционален бизнес-парк за България извън столицата. Намерението на инвеститора е да задоволи необходимостта от съвременни офисни и складови площи на територията на гр. Варна с привлечено допълнително обществено обслужване, като в концепирането се вложат последните постижения на комуникационните и строителни технологии.

Теренът за бъдещия бизнес-парк е изключително удачно избран – при входа на магистралата София – Варна в града, непосредствено след терена на летищния комплекс. Поради спецификата на устройствената схема на крайбрежния град тази локация е най-подходяща от гледна точка на комуникативност и бъдещо развитие на бизнеса и градските структури, които го обслужват – предстоящо развитие на жилищно и обществено обслужване на запад поради невъзможност на север и юг, прилежаща промишлена зона на юг до езерото с възможности също за развитие на запад.

Бизнес Парк Варна е концепиран като средно голям бизнес-парк, с предвидени 8 броя сгради със смесени функции и етажен паркинг. Теренът е разположен непосредствено до магистрала Хемус (от север) с вход и излаз към нея, от запад го ограничава пътна връзка, свързваща промишлената зона с жилищните квартали на север от магистралата, от юг е ограничен от стария път Варна – Шумен, отново с вход и изход към терена на бизнес-парка.

Транспортното обслужване на територията е решено чрез основна алея север-
юг, която съединява входовете в територията, като към запад има създаден ринг за товарно обслужване на сгради 1, 6 и 7, а към изток – ринг за обслужване на останалите сгради. По този начин се сепарират товарните коли от основния поток, в същото време зоната около сграда 5 позволява изграждане на асоциирана рекреационна зона с езеро.

Изграждането на комплекса е предвидено на 4 етапа, като първа ще бъде пусната в експлоатация сграда 1 с основната алея север-юг и зоните около нея и сградата.

Предвидени са паркинги за посетители, отделени функционално от служебните паркинги и подземните паркинги за служители.

Инфраструктурата ще бъде изградена от инвеститора и включва захранване с ток, вода, газ, телекомуникации, изграждане на пътища, паркинги и канализация.

Предвижда се изпълнението на оградни, фасадни и алейни осветления, ограждане и охрана на терена с изпълнение на 2 входно-изходни пункта – на север и юг.

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
Created by ICYGEN