Представяне на значимите проектни разработки на фирмата
Офисна сграда Топ Груп, София / 2004
РЗП - 6 746.90 м2 / Проект - 2004 г.

Инвеститор: Топ Груп
Проектант: АБД
Фази: идеен, технически и работен проект

Сградата е офисна, с едно подземно ниво, партер и четири етажа.

Достъпът до сутерена се осъществява чрез рампа и два товарни асансьора. В него се разполага паркинг за 36 автомобила, технически и битови помещения, складова част за тежки товари с височина за 3 европалети. На партера се разполагат два магазина за промишлени стоки с отделни входове, с връзка през стълби с горно ниво на магазина на първи етаж. Товарните асансьори са достъпни директно отвън през ниша. В средата между входовете на двата магазина се разполага вход за офисната част, който води до централно ядро, дистрибутиращо посетители, служители и вертикални проводи на инсталациите по всички нива. Трите входа са покрити с лека стъклена козирка.

На ниво първи етаж се предвижда офисна част, достъпна от централното ядро, и търговска част, разделена на две и достъпна от стълбите при южната фасада.

На втори и трети етаж се разполагат офиси, решени модулно, с възможност за преконфигуриране за ефективно отдаване под наем. Не се предвижда двоен под, предвижда се окачен таван и дистрибутиране на кабелните разводки по скари в окачения таван.

На четвърти етаж е предвиден апартмент-хотел с 4 апартамента – 1 тристаен, 2 двустайни, 1 четиристаен.

За постигане на устройствените изисквания за процент озеленени площи се предлага изпълнението на озеленени покриви.

Предвидени са паркоместа за посетители пред сградата.

© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
© Architectural Bureau DIMITROV, All rights reserved, June, 2024
Created by ICYGEN